1. Uganda Bureau of Statistics (UBOS)
  2. Uganda Revenue Authority (URA)
  3. Bank of Uganda (BOU)
  4. Capital Markets Authority (CMA)
  5. National Planning Authority (NPA)
  6. Uganda Property Holding (UPHL)
  7. Uganda Development Bank Ltd (UDBL)